Profil absolwenta

 

Absolwenci technikum hotelarskiego po ukończeniu 4-letniego technikum i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują tytuł zawodowy technik hotelarstwa.

Absolwenci tego kierunku uzyskują w czasie nauki gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego na stanowiskach we wszystkich działach obiektu hotelarskiego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne).

Są przygotowani do pracy w sekretariatach i działach handlowych firm nie związanych bezpośrednio z hotelarstwem, jak również w organach administracji samorządowej oraz branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Szkoła zapewnia praktykę zawodową w najlepszych hotelach w regionie, w kraju i za granicą.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym cyklu nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia gościa hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej

 

Przedmioty zawodowe wykładane w 4-letnim toku nauki:

 • organizacja pracy w hotelarstwie
 • ekonomia i prawo w hotelarstwie
 • obsługa konsumenta
 • obsługa informatyczna w hotelarstwie
 • marketing usług hotelarskich
 • język obcy zawodowy
 • zajęcia praktyczne w hotelu
 • praktyka zawodowa – 8 tygodni

 

Absolwenci technikum hotelarskiegoj po ukończeniu 4-letniego technikum i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują tytuł zawodowy technika obsługi turystycznej

Absolwenci tego kierunku uzyskują w czasie nauki gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi klienta przedsiębiorstwa turystycznego.

Są przygotowani do świadczenie usług turystycznych, czyli czynności związanych z przygotowaniem różnych zleceń (życzeń) klienta, programowaniem imprez, kalkulowaniem zamawianych świadczeń, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa poprzez profesjonalną obsługę turystów.

Miejscami pracy dla absolwentów są podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki: biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej a także organy administracji samorządowej zajmujące się organizacją turystyki.

Zawód ma charakter usługowy i w procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie zasad etyki i kultury zawodowej.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach turystycznych,  obiektach hotelarskich, parkach rozrywki.

 

Przedmioty zawodowe wykładane w 4-letnim toku nauki:

 

 • podstawy turystyki
 • obsługa ruchu turystycznego
 • geografia turystyczna
 • ekonomia i prawo w turystyce
 • marketing usług turystycznych
 • obsługa informatyczna w turystyce
 • język obcy zawodowy
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa – 12 tygodni