Leonardo da Vinci 2010-2012

"Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce"

 

Promotorem projektu: "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce", jest Nasza Szkoła, natomiast beneficjentami, czyli uczestnikami, są uczniowie klas drugich i trzecich technikum hotelarstwa i obsługi turystycznej (osoby pełnoletnie), którzy będą gościć u partnerów: dwie szkoły zawodowe w Wielkiej Brytanii, szkole zawodowej w Austrii oraz w szkole o podobnym profilu w Niemczech. Całkowita wartość projektu to 154.096,00 EURO. Celem projektu jest praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej przez beneficjentów w trakcie nauki szkolnej, nabycie nowych umiejętności w zakresie technik i metod pacy w hotelach i ośrodkach turystycznych. Autorami projektu są mgr Jarosław Pniok oraz mgr Ryszard Stoecker.

Czytaj więcej: Leonardo da Vinci 2010-2012