Leonardo da Vinci 2013-2015

"Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego"

 

Beneficjentem projektu: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich" jest Nasza Szkoła, natomiast uczestnikami, są uczniowie klas drugich i trzecich technikum hotelarstwa i obsługi turystycznej (osoby pełnoletnie), którzy będą gościć u partnerów: szkoły zawodowej w Wielkiej Brytanii, sieci hoteli w Hiszpanii oraz w sieci hoteli we Włoszech. Całkowita wartość projektu to 132 035,00 EURO. Głównym celem projektu jest praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej przez uczestników w trakcie nauki szkolnej, nabycie nowych umiejętności w zakresie technik i metod pacy w hotelach i ośrodkach turystycznych.

Koordynatorami projektu są: dr Aleksandra Jeż-Pawlak i mgr Estera Czyż.