Praktyki odbywające się w Technikum nr 11 w Bielsku- Białej w ramach szkolenia zawodowego zapewniają zapoznanie się uczniów ze specyfiką funkcjonowania najlepszych przedsiębiorstw turystycznych na obszarze Bielska-Białej. Dają również możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w renomowanych biurach podróży oraz stwarza miozliwość wyjazdów zagranicznych.

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie klas turystycznych wyjeżdżają na gecką wyspę Thassos

Czas trwania praktyki zawodowej to 4 tygodnie, a w przypadku wyjazdów zagranicznych zajęcia mogą się przedłużyć do 5 tygodni.

 

Procedury postępowania klasyfikacyjnego uczniów odbywających praktykę zagraniczną

 1. Początek roku szkolnego – informacja o możliwości odbycia zagranicznej praktyki

dla uczniów obu kierunków  i kryteriach naboru tj

 • Zachowanie min. dobre
 • brak ocen ndst. na semestr
 • opinia wychowawcy
 • stopień posługiwania się wymaganym językiem obcym min. w stopniu dobrym
 1. Po feriach zimowych ( II semestr):
  • przyjmowanie zgłoszeń
  • wypełnienie karty rekrutacyjnej + opinia wychowawcy
  • rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (kryteria podane we wrześniu)
 2. Początek marca ; spotkanie wszystkich nauczycieli uczących uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu celem przekazania następujących informacji:
  • prowadzenie dla w/w uczniów indywidualnego trybu realizowania planowanych form  i oceniania
  • do końca kwietnia wpisane zagrożenia, które dyskwalifikują z udziału

 w praktyce zagranicznej

  • do końca pierwszego pełnego tygodnia m-ca maja oceny proponowane
  • do końca drugiego pełnego tygodnia maja klasyfikacja  końcowa  

Programy kolejnych praktyk zawodowych dla Technika Obsługi Turystycznej:

Pobierz plik (dziennik_praktyk_tur.pdf)Dziennik praktyk dla turystów [format PDF] 107 Kb Uaktualnij plik (dziennik_praktyk_tur.pdf) Usuń plik (dziennik_praktyk_tur.pdf)

 

Specjalizacje do trzeciej praktyki zawodowej:

Biura podróży z którymi współpracuje ZS im J. Tuwima

 

 

 Regulamin praktyki:

Załączniki:
Pobierz plik (dziennik_praktyk_tur.pdf)Dziennik praktyk dla turystów[format PDF]107 kB

Czytaj więcej: Praktyki turyści