Polish Croatian Czech English Estonian French German Greek Italian Latvian Lithuanian Slovak Spanish Ukrainian


 

PROGRAMY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE

 

Lp. PROGRAM TEMAT OKRES REALIZACJI KWOTA PRZYZNANEGO GRANTU OPIEKUNOWIE
1. Socrates- Comenius Promocja turystyki w rejonach Podbeskidzia i Kirklees 2000/2001 8 556,32 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr P.Drzewicki
2. Socrates- Comenius Wymiana dziedzictwa kulturowego 2000/2001 0 994,46 € mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
3. Socrates- Comenius Wizyta studyjna w Holandii I 2001 1 800,00 € mgr M.Połącarz- Wolny
mgrR.Stoecker
4. Socrates- Comenius Polsko-angielskie badanie zagadnień środowiska naturalnego regionów Podbeskidzia i Kirklees 2001/2002 8 111,00 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr P.Drzewicki
mgr Z.Pejta
5. Socrates- Comenius Czy możliwa jest jedność? 2002/2003 środki własne mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr Z.Martyniak
6. Młodzież Wpływ sportu na życie i edukacje młodych ludzi w Kirkless (Wielka Brytania) i w Bielsku-Białej (Polska) 2003/2004 1 771,43 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
7. Młodzież Sport, jako forma aktywizacji młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej kreującej harmonijny rozwój osobowości w Kirkless i Bielsku-Białej 2003/2004 2 598,00 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
8. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do zawodu hotelarz 2004/2005 111 440,00 € mgr T.Wejster
mgr M.Godlew-ska Ucińska
9. Socrates- Comenius Badanie relacji interpersonalnych w społecznościach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego, w celu doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej. 2005/2006  24 000,00 €  mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
10. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności uczniów w zawodzie technik hotelarstwa 2007/2009 142 576,00 € mgr M. Rayss
mgr M.Godlewska- Ucińska
11. Leonardo da Vinci Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce. 2010/2012 154 096,00 € mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
12. Leonardo da Vinci

Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich.

2012/2014 149 874 €

mgr J. Pniok

mgr R. Stoecker
13. Partnerski Leonardo da Vinci Wizyta przygotowawcza na Łotwie. 2012 1 532 €

mgr J. Pniok

mgr R. Stoecker
14. Leonardo da Vinci

Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego.

2013/2015 132 035 €

mgr J. Pniok

mgr R. Stoecker

dr A. Jeż-Pawlak

15. Erasmus+

Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie.

2014/2016 212 638

mgr J. Pniok mgr R. Stoecker