07.10.2014 - Nabożeństwo ekumeniczne i zasadzenie cebulek żonkili obok salwatoriańskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zainaugurowały  w dniu dzisiejszym kolejną edycję programu „Pola Nadziei”, popularyzującego ideę opieki hospicyjne.

Podczas uroczystości każda ze szkolnych delegacji otrzymała cebulki żonkili w tym również przedstawiciele naszej szkoły.Wszystkie zebrane pieniądze, gromadzone dzięki poszczególnym akcjom, przekazywane są na budowę hospicjum Jana Pawła II w Bielsku-Białej.