Polish Croatian Czech English Estonian French German Greek Italian Latvian Lithuanian Slovak Spanish Ukrainian


Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

Na Zespół Szkół składają się dwie szkoły:

  • Technikum Nr 11
  • Szkoła Policealna Nr 5

Siedziba placówki:

  • ul. Filarowa 52 (Sarni Stok)

W ramach Europejskich Programów Edukacyjnych SOCRATES Comenius od 2000r współpracujemy ze szkołami w Anglii, Holandii, Danii, Francji i Niemczech.

Najlepszych uczniów Technikum wysyłamy na zagraniczne praktyki (Anglia, Niemcy, Ukraina)

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu i 1 pracownię zawodową

Dysponujemy nowoczesną halą sportową i siłownią

Posiadamy bogato wyposażoną Bibliotekę i czytelnię z Multimedialnym Centrum Informacji wyposażonym w 8 komputerowych stanowisk z dostępem do internetu

W szkole działają liczne koła zainteresowań.