22.11.2011 - Dotyczy pracowników oraz byłych pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół im.Juliana Tuwima.

Do 30 listopada 2011 można składać wnioski na zapomogi losowe oraz materialne w pokoju nr 202 u Pani Lucyny Eron

W dniu 22.06.2011 o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie kulturalno - oświatowe pracowników Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w lokalu Radosna.